Individuelle divisjonspillet for Møre og Romsdal

Posted by:

Molde Bordtennisklubb ønsker velkommen til sesongens første runde i det individuelle divisjonspillet for Møre og Romsdal .

Det ser ut til at vi kan få over 70 påmeldte denne gangen og det skaper problemer på 14 bord !
Hvis det blir slik , så kan det bli aktuelt å starte litt senere for noen divisjoner !
Dette kommer vi tilbake til etter påmeldingsfristens utløp.
Tid : Skytterhallen i Molde LØRDAG 25. oktober 2014

Start : kl. 11.00 og oppmøte senest 30. min før start !

Inndelingen i divisjoner gjør at alle får noenlunde jevne kamper.

Påmelding til undertegnede på mail !
NB ! senest FREDAG 17. oktober !

Husk å rangere nye spillere etter nivå !

Klubbvis påmelding innen fristen !

Spillere fra Molde BTK melder seg på direkte til undertegnede !

Premiering :

De tre første plassene i hver divisjon får medalje.
I de to laveste divisjonene får alle deltagere medalje.

Startavgift kr. 100 ,- som betales ved oppmøte / registrering. ( NB ! alle deltagere SKAL betale ved ankomst )

Overdommer : Arnt Ove Sporsheim

Det blir salg av mat og drikke i kantinen.

Siste rundes resultater og historikk finner dere på www.moldebtk.no
Denne invitasjonen blir også liggende på denne siden !
Velkommen !

Molde BTK
Terje Fossheim
mob. 41552159

0

You must be logged in to post a comment.