ÅRSMØTE 2015

Posted by:

Til alle medlemmer i Molde Bordtennisklubb

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

Det skal avholdes ordinært årsmøte i Molde bordtennisklubb

Tirsdag 29. mars 2016  kl. 18.00 i Skytterhallens møterom

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsmelding 2015
  4. Regnskap 2015
  5. Budsjett 2016
  6. Bestemme neste års kontingenter
  7. Valg

Andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes Terje Fossheim, tefossh@online.no

Enkel servering J

 

Med hilsen

Molde Bordtennisklubb

Eyvind Andersen

Leder Molde BTK

0

You must be logged in to post a comment.