Årsmøte 2017

Posted by:

Det skal avholdes ordinært årsmøte i Molde bordtennisklubb
Onsdag 29. mars 2017 kl. 18.00 i Skytterhallens møterom
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding 2016
4. Regnskap 2016
5. Budsjett 2017
6. Bestemme neste års kontingenter
7. Valg
Andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes Terje Fossheim, tefossh@online.no
Enkel servering 🙂
Med hilsen
Molde Bordtennisklubb
Eyvind Andersen
Leder Molde BTK

0

You must be logged in to post a comment.